Lease

Op het moment dat u beslist om uw huidige machine te vervangen, staat u voor de volgende vraag: Koopt of least u de machine / machines?

mateco kan u een aantal leaseoplossingen aanbieden. Alle oplossingen worden gemaakt op basis van de behoeften van uw situatie en samen besproken.

OP MAAT GEMAAKTE LEASE-OPLOSSINGEN

Als u ervoor kiest om te leasen, moet u zich realiseren dat dit in feite een financiering met vreemd vermogen is. Daarom moet u zich ook afvragen of u wilt dat de huurovereenkomst op uw balans wordt weergegeven. Deze keuze wordt onder meer bepaald door aan te geven of u de machine / machines al dan niet wilt bezitten. Daarnaast is het belangrijk om een goed inzicht te hebben in uw huidige financiële situatie.

Een van onze medewerkers kan u persoonlijk laten weten welk type huurovereenkomst het meest geschikt is voor uw specifieke financiële omstandigheden. Leasing omvat immers oplossingen op maat, omdat uw bedrijfsomstandigheden anders zijn dan die van uw medeondernemers.

Klik hier om contact op te nemen met onze lease-afdeling.

VOLLEDIGE OPERATIONELE LEASE

Een Full Operational Lease is een vorm van financiering waarbij u verzekerd bent van langdurig gebruik van een object tegen een vooraf overeengekomen maandelijks bedrag. Het maandelijkse bedrag is gebaseerd op uw gebruik van de apparatuur gedurende de overeengekomen contractperiode. Dit betekent dat de kosten voor het gebruik van het object elke maand hetzelfde zijn. Dit geeft u een goed inzicht in uw bedrijfskosten. Het overeengekomen maandelijkse tarief omvat de onderhoudskosten en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Een andere mogelijkheid is overeenstemming te bereiken over een dekking van een scheepsromp en een machineverzekering.

Aan het einde van het leasecontract verkrijgt u niet het eigendomsrecht van de machine.

NETTO OPERATIONELE LEASE

Een netto operationele lease is een vorm van financiering die inhoudt dat u, vergelijkbaar met Full Operational Lease, het recht verkrijgt om een object gedurende een vooraf bepaalde periode te gebruiken. Het verschil tussen Netto en Volledige Operationele Lease is dat u met Netto Operational Lease het recht van eerste koop verkrijgt voor een vooraf overeengekomen bedrag. Bovendien is het onderhoud niet inbegrepen en zullen wij de kosten van onderhoud of storingen afzonderlijk aan u factureren. Het object is niet uw eigendom tot na betaling van een vooraf bepaalde verkoopprijs. Net als bij een Full Operational Lease wordt het object niet weergegeven in uw balans.

FINANCIËLE LEASE

De Financiële Lease is een leasetype waarmee u het eigendomsrecht op het object verkrijgt na betaling van de laatste termijn. In principe betaalt u het object gedurende de looptijd volledig af. Onderhoud en verzekering zijn niet inbegrepen in het maandelijkse bedrag en we zullen het onderhoud aan u afzonderlijk factureren. Dit type lease is zichtbaar op uw balans en bovendien moet u het object zelf afschrijven. Dit betekent dat u het economische risico draagt.