28-10-2019 - Certificeringen behaald!

Ons jaarverslag over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat online. Met trots kunnen we zeggen dat we verschillende doelstellingen uit het verslag hebben behaald (waaronder de certificeringen: MVO prestatieladder, CO2 prestatieladder, ISO 9001 & ISO 14001)!

Veiligheid is van groot belang. Daarom streven we ernaar om de certificeringen up-to-date te houden. Dit jaar zijn een aantal certficeringen opnieuw behaald, zoals we als doelstelling hebben opgesteld in het MVO Jaarverslag dat nu te vinden is op de website

MVO-prestatieladder niveau 3

Om als bedrijf Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen toe te kunnen passen, moet er genoeg aandacht uitgaan naar de 33 indicatoren die de MVO-prestatieladder omvat. 

CO2-prestatieladder niveau 3

Doordat we de CO2-prestatieladder hebben behaald, laten we zien dat we een systeem hebben om de CO2-emissie goed weer te geven en deze aan te pakken. Bekijk voor meer informatie de website van SKAO.

ISO 14001

ISO 14001 heeft een link met de CO2 prestatieladder, maar er wordt hierbij ook rekening gehouden met  afval, gebruik duurzame middelen en materialen, bodemverontreiniging, etc.

ISO 9001

ISO 9001 draait om de certificering van kwaliteit. Het belangrijkste doel van deze certificering is dat aan de eisen van de klant wordt voldaan en dat het bedrijf een patroon van verbeteringen laat zien.

Naast deze behaalde certiceringen, streven we ernaar zo duurzaam mogelijk te werk te gaan. Dit bijvoorbeeld door steeds meer hybride machines aan de klanten aan te bieden. Ook bieden we steeds meer adblue-machines aan, waardoor de uitstoot beperkt wordt.