Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Cookiebeleid") regelt het gebruik van cookies en social media plug-ins op de website van mateco bv (www.mateco.nl, hierna te noemen: de "Website"). Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Social media plug-ins zijn kleine stukjes software die ontwikkeld en geleverd worden door social media serviceproviders (d.w.z. Facebook, LinkedIn...) Als deze plug-ins in de Website zijn ingebouwd, is er integratie mogelijk met social media.

OPMERKING 1: Voor algemene informatie over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken anders dan via cookies en social media plug-ins, inclusief uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en social media en met betrekking tot een bestelling of aankoop via een van onze webwinkels, verwijzen wij u naar ons Privacybeleid.

OPMERKING 2: Wij wijzen u erop dat de persoonsgegevens van personen die via ons online sollicitatieplatform solliciteren volgens een aparte verklaring over de bescherming van persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring wordt via het platform zelf beschikbaar gesteld.

Door de Website te blijven gebruiken of op "Ja, ik ga akkoord" te klikken nadat u op de hoogte bent gesteld van ons gebruik van cookies en social media plug-ins, bevestigt u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en hier zonder voorbehoud mee akkoord gaat. U kunt te allen tijde uw cookievoorkeuren wijzigen via de cookie-instellingen. (Pop-upvenster bij bezoek aan de website)

1. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?
mateco bv, Pittsburghstraat 1, 3047 BL, Rotterdam, KvK-nummer 24083966, is de entiteit die verantwoordelijk is voor uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Cookiebeleid (hierna te noemen: "mateco", "wij", "ons", "onze".) Dit Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om te waarborgen dat het accuraat blijft en in overeenstemming met de wetgeving. Als dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht kennis te nemen van de wijzigingen en ermee in te stemmen als u ze aanvaardbaar vindt.
-
1.1 Uw persoonsgegevens worden verwerkt door mateco bv, Pittsburghstraat 1, 3047 BL, Rotterdam, met KvK-nummer 24083966 (hierna te noemen: "mateco", "wij", "ons", "onze"). U kunt per e-mail contact met ons opnemen op privacy@mateco.nl.
1.2 Begrippen met een beginkapitaal worden expliciet gedefinieerd in dit Cookiebeleid. Waar dit in de context mogelijk is, omvatten woorden in het enkelvoud ook het meervoud en vice versa.
1.3 Als er wordt verwezen naar bepaalde wet- en regelgeving, omvat deze verwijzing eveneens eventuele wijzigingen, vervangingen of vernietigingen van deze wet- en regelgeving, met inbegrip van eventuele gerelateerde uitvoeringsbesluiten.
1.4 mateco behoudt zich het recht voor om het Cookiebeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen, te veranderen of aan te passen. Deze wijziging, verandering of aanpassing wordt via de Website gemeld.

2. COOKIES
Als u onze Website bezoekt, plaatsen wij een aantal cookies. Deze cookies zijn onderverdeeld in 3 groepen: functionele cookies; analytische en statistische cookies; reclame- en social media cookies. U kunt te allen tijde uw toestemming betreffende het gebruik van cookies door mateco intrekken.

2.1 U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door uw browserinstellingen aan te passen. Richtlijnen hiervoor vindt u hier:

• Internet Explorer: support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Microsoft Edge: windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
• Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647
• Firefox: support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
• Safari: support.apple.com/kb/PH21411

Het niet toestaan van cookies bij een bezoek aan de Website kan er echter toe leiden dat bepaalde of alle functies van de website niet meer naar behoren functioneren.

2.2 Wanneer u de Website bezoekt, plaatst mateco een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot deze cookies, de plaatsing en het gebruik ervan maken het mogelijk om u te identificeren. mateco verzamelt statistische en gebruiksgegevens om inzicht te krijgen in hoe u en andere bezoekers de Website gebruiken, zodat mateco een betere gebruikerservaring op de Website kan bieden.
mateco is op de hoogte van het gebruik van de volgende cookies op de Website:

Categorie

Service naam

Cookie naam

Cookie tijdsduur

Doel

Advertising

Marketo

_mkto_trk

730d

This tracking cookie allows a website to link visitor behaviour to the recipient of an email marketing campaign, to measure campaign effectiveness.

   

trwv.uid

730d

stores the total number of visits each visitor has to your website

Website Analytics

Google Analytics/Google Dynamic Remarketing

_gid

1d

Used to distinguish users.

   

_ga

730d

Used to distinguish users.

   

_gat_UA-5212787-30

1m

This cookie does not store any user information; it's just used to limit the number of requests that have to be made to doubleclick.net.

TYPO3

Javascript functies gebruiken

has_js

einde sessie

Functional cookies used for the visitors convenience, remembering preferences on the website

2.3 U kunt te allen tijde uw toestemming betreffende het gebruik van cookies door mateco intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies die op uw apparaat zijn geplaatst, te verwijderen. Om dit te doen, verzoeken wij u de juiste instructies van de fabrikant van uw browser te raadplegen, zoals hierboven vermeld.

2.4 om de beveiliging van gegevens voldoende te waarborgen bij het indienen van formulieren, gebruiken we de reCAPTCHA dienst van Google in bepaalde gevallen. Dit wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een natuurlijke persoon wordt gedaan, of misbruik door geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en, indien van toepassing, andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service door Google. Dit wordt geregeld door het Privacybeleid van Google. Meer informatie over het Privacybeleid van Google vindt u op www.google.com/intl/en/privacy or www.google.com/intl/en/policies/privacy/

3. WAAROM VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken uw persoonsgegevens via cookies voor verschillende doeleinden: om onze Website en de ervaringen en diensten die wij aanbieden te verbeteren; om advertenties te tonen; om informatie te verstrekken aan derden en om de webervaringen die wij aanbieden, onze Website, u en ons veilig te houden.

3.1 mateco verwerkt uw persoonsgegevens om u meer gepersonaliseerde inhoud en advertenties aan te bieden en statistische analyses uit te voeren, zodat we onze Website, Webwinkels, advertenties, producten en diensten kunnen verbeteren of nieuwe producten en diensten kunnen ontwikkelen.
3.2 mateco kan uw persoonsgegevens verwerken om een derde te informeren in geval van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of splitsing van die derde, zelfs als deze derde zich buiten de EU bevindt.
3.3 mateco kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor het behoud van gerechtvaardigde belangen van mateco, onze partners of een derde als en wanneer uw aanmelding bij of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een schending van dit Cookiebeleid of de intellectuele-eigendomsrechten of een ander recht van een derde, (b) een bedreiging voor de veiligheid of integriteit van de Website of een van de onderliggende systemen van mateco of zijn subcontractanten vanwege virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of andere vormen van schadelijke code, of (c) op enigerlei wijze haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, rancuneus, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of onrechtmatig.
3.4 Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan de politie of de gerechtelijke autoriteiten als bewijs of als er gegronde vermoedens bestaan dat u door uw gebruik van de Website een onrechtmatige handeling of misdrijf hebt gepleegd.

4. WAT MAAKT DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS GERECHTVAARDIGD?
De wet verplicht ons om precies aan te geven op welke wettelijke basis wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken omdat u daarvoor uw toestemming hebt gegeven, omdat de wet ons daartoe verplicht of omdat dit in het gerechtvaardigde belang van ons of een derde is.

4.1 Voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3.1 en 3.2 van dit Cookiebeleid, vraagt mateco als verantwoordelijke partij om uw toestemming. mateco verkrijgt uw toestemming via de cookiebanner. Door op deze banner te klikken en door te gaan met het gebruik van de Website, bevestigt u dit Cookiebeleid zorgvuldig te hebben gelezen en hiermee zonder voorbehoud akkoord te gaan.
4.2 De verwerking van uw persoonsgegevens voor de in artikel 3.3 van dit Cookiebeleid uiteengezette doeleinden is ook noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van mateco, zijnde:
• onze Website, Webshops, Socialmediakanalen, producten en diensten beschermen tegen misbruik en onrechtmatige activiteit.
4.3 mateco moet uw persoonsgegevens verwerken voor de doeleinden uit artikel 3.4, om te kunnen voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

5. WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?
Onze algemene aanpak is dat wij uw persoonsgegevens niet met derden delen, tenzij u daarmee instemt. Soms is het echter onvermijdelijk dat derden in het bezit komen van uw persoonsgegevens. Dienstverleners die ons helpen de Website aan u aan te bieden en entiteiten binnen de TVH-groep kunnen in bepaalde omstandigheden in het bezit komen van uw persoonsgegevens en deze verwerken.

5.1 mateco vertrouwt op externe verwerkers die namens ons de Website aanbieden en uw persoonsgegevens verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke schriftelijke instructie van mateco namens mateco verwerken. mateco garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd en verplicht zijn de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.
5.2 mateco kan uw persoonsgegevens delen met andere entiteiten binnen de TVH-groep. Wij zullen er echter voor zorgen dat alle TVH-groepsmaatschappijen garanderen dat de verwerking van uw persoonsgegevens overeenstemt met de inhoud van dit Cookiebeleid.
5.3 mateco verzendt uw persoonsgegevens nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming op identificeerbare wijze aan derden. mateco heeft echter het recht om geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens aan andere organisaties door te geven die deze gegevens kunnen gebruiken om hun producten en diensten te verbeteren en hun marketing, displays en verkoop van deze goederen en diensten bij te sturen.

6. GEVEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS DOOR AAN DERDEN BUITEN DE EER?
Ja, wij geven uw persoonsgegevens door buiten de EER (d.w.z. de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de EU en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland). De partijen aan wie wij onze persoonsgegevens doorgeven zijn entiteiten binnen de TVH-groep en buitenlandse dienstverleners. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw persoonsgegevens veilig zijn als wij deze naar landen buiten de EER sturen.

6.1 mateco verwerkt uw persoonsgegevens vooral binnen de EER. Om uw persoonsgegevens te verwerken voor de doeleinden uit bovenstaand artikel 3, kunnen wij uw persoonsgegevens echter ook doorgeven aan andere entiteiten binnen de TVH-groep of aan derden die deze namens ons verwerken en zich buiten de EER bevinden. Elke entiteit buiten de EER die uw persoonsgegevens verwerkt, dient passende waarborgen te bieden met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze waarborgen zijn het gevolg van:
• wetgeving in het land van ontvangst die als gelijkwaardig kan worden beschouwd aan de bescherming die binnen de EER wordt geboden; of
• van een contractuele overeenkomst tussen mateco en die entiteit. Alle mateco-entiteiten zijn partij bij een contractuele regeling op basis van de standaardcontractbepalingen van de EG (controller-to-controller) (beschikking van de Commissie C(2004)5721).
6.2 mateco heeft uitsluitend het recht om geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens door te geven aan organisaties buiten de EER. In geval van een dergelijke doorgifte, zorgt mateco voor waarborgen die de veiligheid en integriteit van uw gegevens garanderen, evenals alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens die u mogelijk geniet uit hoofde van geldend dwingend recht.

7. WAT ZIJN DE KWALITEITSWAARBORGEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verwerken niet meer persoonsgegevens dan wij nodig hebben voor de doeleinden die we aan u hebben medegedeeld. Bovendien zullen wij uw persoonsgegevens slechts zo lang verwerken als nodig is om de doeleinden die wij u hebben medegedeeld te bereiken of tot het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt en er geen andere rechtsgrond van toepassing is die ons in staat stelt om verder te gaan met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij garanderen ook dat wij uw persoonsgegevens veilig houden.

7.1 mateco doet zijn uiterste best om uitsluitend persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor het behalen van de in artikel 3 genoemde doeleinden.
7.2 Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt zolang dit nodig is voor de in artikel 3 van dit Cookiebeleid genoemde doeleinden of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking intrekt. Wij wijzen u erop dat het intrekken van de toestemming kan inhouden dat u de Website of een deel ervan niet langer kunt gebruiken. mateco zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 3, tenzij het volgende van toepassing is:

• een doorslaggevend belang van mateco, de betalingsdienstaanbieder of een andere derde bij het identificeerbaar houden van uw persoonsgegevens;
• een verplichting uit de wet- of regelgeving, of een rechterlijk of ambtelijk bevel dat verhindert dat mateco deze de-identificeert.

7.3 mateco zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde inzage of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, geknoei of vernietiging. Inzage door personeel van mateco of externe verwerkers vindt uitsluitend plaats als dit noodzakelijk is en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsplichten. U begrijpt echter dat wij alles in het werk stellen voor veiligheid en beveiliging, maar dat deze nooit gegarandeerd kunnen worden.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN ONDER DIT COOKIEBELEID?
Als betrokkene hebt u verschillende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn het recht op inzage, het recht op rectificatie, het recht om uw eerder gegeven toestemming in te trekken, het recht op gegevenswissing, het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens en het recht alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.
Stuur een e-mail naar privacy@mateco.nl als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen.

8.1 U hebt het recht om alle persoonsgegevens die mateco over u verwerkt in te zien. mateco behoudt zich het recht voor om administratiekosten in rekening te brengen voor meerdere opeenvolgende verzoeken om inzage die duidelijk worden ingediend om mateco te hinderen of schaden.
8.2 U hebt het recht te verzoeken dat persoonsgegevens over u die onjuist zijn kosteloos worden gecorrigeerd. Als er een correctieverzoek wordt ingediend, dient dit verzoek te worden vergezeld door bewijs van de onjuistheid van de desbetreffende gegevens.
8.3 U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.
8.4 U hebt het recht te verzoeken dat de persoonsgegevens over u worden gewist als deze niet langer nodig zijn met betrekking tot de in artikel 3 uiteengezette doeleinden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient echter in gedachten te houden dat mateco een verzoek om wissing afweegt tegen:

• doorslaggevende belangen van mateco, uw financiële instelling, de betalingsdienstaanbieder of een andere derde;
• verplichtingen uit de wet- of regelgeving, of rechterlijke of ambtelijke bevelen die in strijd zijn met deze wissing.
U kunt in plaats van om wissing ook verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens door mateco als en wanneer (a) u de juistheid van de gegevens betwist, (b) de verwerking onrechtmatig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de in artikel 3 genoemde doeleinden maar u deze nodig hebt om uzelf te verdedigen in een gerechtelijke procedure.

8.5 U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens als u kunt bewijzen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen in verband met deze bijzondere omstandigheden zijn die dit verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking kan worden omschreven als direct marketing, hebt u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen dergelijke verwerking.
8.6 U hebt het recht alle persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen.
8.7 Stuur een e-mail naar privacy@mateco.nl als u een verzoek wilt indienen om een of meer van de bovenstaande rechten uit te oefenen. Een e-mail met het verzoek om een recht uit te oefenen dient niet te worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens, buiten de verwerking die nodig is om uw verzoek te behandelen. In een dergelijk verzoek dient duidelijk te worden vermeld welk recht u wilt uitoefenen en indien nodig om welke redenen. Het verzoek dient eveneens gedateerd en ondertekend te zijn en vergezeld te gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitsbewijs. Als u het contactformulier gebruikt, kan mateco u om een ondertekende bevestiging en een identiteitsbewijs vragen.
mateco stelt u onverwijld in kennis van de ontvangst van dit verzoek. Als het verzoek geldig blijkt te zijn, zal mateco dit zo spoedig mogelijk en ten laatste dertig (30) dagen na de ontvangst van het verzoek ten uitvoer leggen.
Als u een klacht hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door mateco, kunt u altijd contact opnemen met mateco via het e-mailadres dat genoemd wordt in dit artikel 8.7. Als u niet tevreden bent met mateco's reactie, kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookie-instellingen wijzigen