Certificeringen

Veiligheid, kwaliteit en milieu staan bij mateco bv hoog in het vaandel. Vanzelfsprekend beschikken we dan als organisatie over verschillende certificaten waarmee we onze doelstellingen en acties concreet maken en uitvoeren. Hieronder volgt een overzicht van al onze certificaten.

 

MVO-prestatieladder niveau 3

mateco bv heeft gekozen voor de MVO-prestatieladder, zodat de 33 MVO-indicatoren de benodigde aandacht krijgen om als gehele organisatie maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

MVO jaarverslag (PDF)

MVO Prestatieladder (PDF)

CO2-prestatieladder niveau 3

Met behulp van de CO2-prestatieladder maakt mateco bv aantoonbaar dat het een systeem heeft om de CO2-emissie op een correcte wijze in kaart te brengen en structureel de emissie aanpakt. Voor meer informatie raadpleeg onderstaande pagina van SKAO.

 

www.skao.nl

Download Energiemanagement actieplan (PDF)

Download Initiatieven mateco (PDF)

Download Emissie inventaris 2022 (PDF)

Download Emissie inventaris 2023 H1 (PDF)

Download Emissie inventaris 2023 (PDF)

Download CO2-prestatieladder (PDF)

ISO 14001

Op het gebied van milieu is ISO 14001 een certificaat om aantoonbaar te maken dat het bedrijf het milieu zo min mogelijk belast. Er is dus een directe samenhang met de CO2-prestatieladder, maar er wordt ook gekeken naar afval, gebruik duurzame middelen en materialen, bodemverontreiniging, onnodig gebruik van bijvoorbeeld gevaarlijke stoffen, etc.

Certificaat ISO 14001 (PDF)

ISO 9001

ISO 9001 staat in de markt bekend als kwaliteitscertificering, maar heeft als doel dat voldaan wordt aan de eisen van de klant, wet- en regelgeving en dat de organisatie continu verbeteren laat zien. De nieuwe ISO 9001:2015 is ook meer gericht op risico- en kansenmanagement en stakeholders.

Certificaat ISO 9001 (PDF)

VCA*

De Veiligheid, gezondheid, welzijn & milieu Checklist Aannemers (VCA) heeft als doel te borgen dat gecertificeerde bedrijven aantoonbaar aan alle verplichtingen vanuit de Arbeidsomstandighedenwet voldoen. In 1994 is mateco bv als een van de eerste bedrijven in Nederland VCA-gecertificeerd.

 

VCA*(PDF)