Algemene informatie Training Centrum

In de ARBO wet wordt bepaald dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gedegen vakkundige opleiding van zijn werknemers. Volgens de wet moet een hoogwerkerbediener 18 jaar of ouder zijn en aantoonbaar een bedieningsinstructie hebben gehad. Voor het veilig werken met een hoogwerker is echter meer vereist dan het bedienen van de knoppen op het onderste of bovenste bedieningspaneel.

Om de veiligheid van de operator en personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers dat op hun werk- of bouwlocatie uitsluitend personen met een voltooide erkende opleiding een hoogwerker, heftruck of verreiker mogen bedienen. mateco biedt, als officieel erkend IPAF en BMWT Training Centre, opleidingen aan voor de categorieën:

  • gestempelde hoogwerkers (cat. 1A en 1B)
  • zelfrijdende schaarhoogwerkers (cat. 3A)
  • zelfrijdende (knikarm-) telescoophoogwerkers (cat. 3B)

Deze trainingen worden gegeven op de vestigingen van mateco in Nederland. Bij voldoende deelname is een cursus bij u incompany uiteraard ook mogelijk.

Voor de opleidingen beschikken wij over oefenterreinen waar de deelnemers hun vaardigheden kunnen trainen.

Op deze oefenterreinen bevinden zich diverse parcoursen en realistisch oefenmateriaal De ééndaagse opleidingen bestaan uit een theoriedeel (’s ochtends) en een praktijkdeel (’s middags). Beiden worden afgesloten met een examen.

De opleidingsprogramma’s die mateco hanteert voor de bediening van hoogwerkers, IPAF en BMWT, zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionals uit de hoogwerkerindustrie en zijn gecertificeerd en op grond van de minimum standaardeisen zoals vermeld in het Arbobesluit 7.17c. De opleidingen worden met regelmaat geauditeerd op correcte uitvoering van de opleidingsnormen.

Voor informatie of een offerte voor bovenstaande opleidingen verzoeken wij u het contactformulier in te vullen of door te bellen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.