← Return

De belangrijkste veiligheidstools bij hoogwerkers

 

Heeft u er ooit over nagedacht welke veiligheidsmiddelen u in uw dagelijks leven gebruikt? Denk bijvoorbeeld aan uw auto, waar veiligheidsgordels, airbags, remassistenten en dergelijke dienen om u bij een ongeval te beschermen of zelfs te voorkomen. Hoogwerkers zijn ook uitgerust met een groot aantal veiligheidsvoorzieningen die variëren naargelang het model. Daarom willen wij u voorstellen aan enkele elementaire tools die op bijna alle hoogwerkers te vinden zijn:

Leuningen en deuren:
De meest voor de hand liggende veiligheidsvoorzieningen zijn waarschijnlijk deuren en leuningen die voorkomen dat de bedieningsman uit de werkbak of van het werkplatform valt. Voor uw eigen veiligheid moet de deur na binnenkomst altijd gesloten blijven. Ook dient de leuning nooit als klimhulp. Als de hoogwerker u niet op de juiste hoogte brengt, hebt u de verkeerde machine gehuurd.

Noodstop (rode knop):
Om de veiligheid van mens en machine in geval van gevaar te waarborgen, zijn op de werkplatforms twee rode noodstopknoppen aangebracht. De eerste noodstopknop bevindt zich op het bedieningspaneel in de werkbak, een andere knop maakt deel uit van de benedenbediening. Wanneer de noodstopknop wordt ingedrukt, stopt de machine automatisch en wordt de hoogwerker uitgeschakeld.

Scheefstand beveiliging:
De scheefstand sensor meet permanent de maximaal toelaatbare helling van het onderstel van een hoogwerker in geheven toestand. Als een kritische kanteling wordt bereikt, geeft de sensor een akoestisch en vaak ook een visueel alarm. Wanneer het alarm afgaat, wordt het besturingssysteem voor de bestuurder gewoonlijk uitgeschakeld, zodat hij zichzelf niet verder in gevaar brengt en de hoogwerker kantelt.

Lastmomentbegrenzer (LMB):
De lastmomentbegrenzer is ook ontworpen om te voorkomen dat de bestuurder zich te ver in de hoogte beweegt en zo het gevaar loopt met hoogwerker te kantelen.

Pothole beveiliging:
Schaarhoogwerkers hebben een zogenaamde pot hole beveiliging (kuil inrijbeveiliging.), die de bodemvrijheid vermindert en dus een grotere stabiliteit oplevert. Deze bescherming wordt automatisch ingeschakeld wanneer de hoogwerker omhoog gaat en slaat alarm wanneer het kantelt als gevolg van materialen, stenen of een ongelijke ondergrond. Het verlagen van het platform om het obstakel te verwijderen blijft mogelijk.

Overbelasting beveiliging (load cell):
De load cell is er om overbelasting van het werkplatform te voorkomen. Platformweegschalen worden in veel hoogwerkers geïnstalleerd en informeren de bestuurder betrouwbaar zodra het maximale laadvermogen in de werkbak wordt overschreden.

Hoewel veiligheidsvoorzieningen vaak als hinderlijk worden ervaren, vooral vanwege hun geluidssignalen, moeten ze altijd serieus worden genomen. Onzorgvuldig omgaan met veiligheidsvoorzieningen of zelfs het manipuleren ervan kan leiden tot uiterst gevaarlijke situaties die u ten koste van alles moet vermijden.

Comments

No comments

Write comment

* These fields are required