← Return

Emissienormen: zo zit het (deel 1)

Deel 1

Gezien de huidige situatie waarbij de milieuproblematiek een steeds grotere rol gaat spelen, wordt ook bij mateco steeds meer aandacht besteed aan  hoe we de uitstoot kunnen verminderen. Toch is er nog steeds veel verwarring over welke soorten uitstoot en wat voor emissienormen er zijn. Want welke normen worden nu eigenlijk op hoogwerkers toegepast? En wat zijn nu eigenlijk die stoffen die zo schadelijk zijn voor het milieu? 

Er zijn 3 soorten emissienormen:

 • Euronorm; alleen van toepassing op wegverkeer
 • Tiernorm; Amerikaanse norm voor off-road voertuigen
 • Stagenorm; Europese norm voor het niet-wegverkeer en industriemotoren

Deze normen lopen niet synchroon ten opzichte van elkaar. In Europa zijn de motor fabrikanten op 1 januari 2019 begonnen met Stage 5, terwijl de Tiernorm gestopt is bij Tier 4F (F = Final). De ingangsdatum van de norm voor een machine mag maximaal 18 maanden na de ingangsdatum voor de gemonteerde motor zijn. 

Wanneer het de machines van mateco Nederland betreft, hebben we dus te maken met de Stagenorm. 
Naast de normen is het uiteraard ook goed om te weten waar deze voor staan en welke van de uitlaatgassen nu eigenlijk schadelijk zijn en wat we hieraan (kunnen) doen. Wat gaat er in een motor en wat gaat eruit? En wat van die uitlaatgassen is het stofje dat zoveel schade veroorzaakt? 

Wat erin gaat is in principe lucht;

Het N2 (stikstof) dat hiervan 78% van uitmaakt, is het niet het schadelijke stikstof waar de huidige problematiek over gaat. 

Dat zit in de overige uitstoot van bovenstaande diagram. In deze overige uitstoot (0,3%) zitten de volgende stoffen:

 • 0,02% SO2

Zwaveldioxide wordt gevormd door de reactie tussen zuurstof en zwavel. Zwavel wordt toegevoegd aan diesel omdat het een smerende werking heeft bij hoge temperaturen. Zwaveldioxide is echter giftig en veroorzaakt zure regen.

 • 0,05% CO

Koolstofmonoxide is het resultaat van een onvolledige verbranding. Aangezien een diesel altijd met een luchtoverschot draait (arm mengsel) is de concentratie niet zo hoog.

 • 0,03% HC

Koolwaterstof is een vluchtig component van brandstof, die in de cilinder niet verbrand is. Ook hiervan is de hoeveelheid bijzonder beperkt, aangezien een diesel met een arm mengsel draait.

 • 0,15% NOx

Stikstofoxide is een irriterend giftig gas, gevormd door een arm mengsel en hoge temperaturen. Deze gassen veroorzaken ozonvervorming in de onderste luchtlagen van de atmosfeer. Dit is het soort stikstof waar recent veel ophef over is. 

 • 0,05% PM  (PM staat voor ‘particulate matter’)

Dit zijn gestolde restdeeltjes brandstofverbindingen die niet in de cilinder verbrand zijn. Ze zijn schadelijk voor de luchtwegen. Door slechte verbrandingsomstandigheden kunnen de hoeveelheden enorm toenemen.

Dus wat doen de motorfabrikanten hier op dit moment aan?

 • CO2 :  Brandstofverbruik omlaag, dus rendement omhoog
 • CO   :  Oxidatie-katalysator
 • HC   :  Oxidatie-katalysator
 • Nox :   EGR en SCR  (ad blue)
 • PM   :  Verbrandingsproces optimaliseren en DPF (roetfilter)
 • SO2 :  Zwavelgehalte brandstof verminderen = wetgeving

Comments

No comments

Write comment

* These fields are required